รุ่นนี้นะครับ ไม่รู้รุ่นอะไร ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้า