พอดีระยะหลังๆ เครื่องโดนไวรัสบ่อยๆ เลยหาโปรแกรม Antivirus แบบที่
กันไวรัสพวกทอรจัน หรือ Autorun ที่มีมาใหม่ๆ เสมอๆ

ผมก็เลยไปเจอะตัวนึงเข้า Virpre Antivirus ซึ่งทดลองใช้งานประมาณ
3 เดือนแล้ว .... ผมคิดว่าไม่ดึงเครื่อง....และสามารถป้องกันข้อมูลได้ดี
โดยเจ้าตัว Vipre มีหลายเวอร์ชั่นด้วยกัน ผมแนะนำ 2 ตัว ก็คือ Vipre
Antivir กับ Vipre Premium ข้อแตกต่างระหว่าง 2 โปรแกรม ก็ตาม
ภาพนะครับ

Vipre Antivirus Premium ([Antivirus + Antispyware + Firewall)Vipre Antivirus (Antivirus + Antispyware)]


โดยเราสามารถโหลดโปรแกรมมาทดลองใช้งานได้ 15 วัน หากลงทะเบียน
ด้วย e-mail จะสามารถใช้งาน 30 วันครับ (ตามภาพไม่ขออธิบายนะครับ) ส่วน Lifetime นั้น.....
งุบงิบนะ


ทดลองใช้งานได้ 30 วัน
http://www.sunbeltsoftware.com/home-home-office/vipre/