ขอวิธีติดตั้ง Belkin G Wireless Modem Router F5D7634sa4A ทีคับ ๆ
วันนี้จะไปติดตั้งเเล้ว ๆ

รบกวนหนอยคั๊บ ๆ