พี่ผมอยากได้คอมที่ ใช้โปรแกรม 3d เช่น sketch up v.7

v-ray

artlantis

photoshop cs3

งบ 2 หมื่น