เลียงเครื่องยนต์นะคับกระตุกตลอดเลยครับภาพปกติทุกอย่างแต่เสียงกระตุกอย่างเดียวลองลงใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับ