ไม่รุ้ว่า Super Stick ของkingmax ที่ออกมาซักพัก
กับ PenDrive nano

อันไหนจะเร็วกว่ากันหว่า

แต่ที้แน่ๆ Super Stick ของkingmax มันแค่ 34mm x 12.4mm x 2.2mm