อาผมเอา handy drive ไปโดนไวรัสไรมาไม่ทราบครับ ไฟลืเอกสารและอื่นๆใน handy drive เสียหมดเลย กลายเป็นตัวหนังสือภาษาต่างดาว แล้วเปิดก็ไม่ได้ ก็อป ลบ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ไม่ได้ ทำไงดีครับ

แสกนแล้วในไดรฟ์ไม่เจอไวรัส

มีทางแก้ไหมครับ