ใช้windows xp ครับโดยไม่ต้องลง Theme มีวิธีทำไหมครับ