งานอะไรบ้าง ที่ใช้งาน L2 ของ CPU

อยากทราบว่า อะไรที่ จะเก่วข้องกับ L2 ของ CPU ครับ

ไม่มีความรู้เรื่อง L2 ของCPU ครับ อยากทราบ รบกวนทีครับ