รายงานจากเว็บไซต์ Infected or Not ( http://www.infectedornot.com) กล่าวว่า PUP (Potentially Unwanted Programs - โปรแกรมซึ่งอาจไม่พึงประสงค์ ) เป็นภัยคุกคามที่กำลังขยายตัวมากขึ้น โดยในสัปดาห์นี้ มัลแวร์ห้าอันดับแรกที่ตรวจพบโดย NanoScan และ TotalScan ( โปรแกรมออนไลน์ของ Panda) ล้วนเป็น PUP

PUP เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ และโดยลักษณะเฉพาะตัวแล้ว อาจส่งผลต่อการควบคุมความเป็นส่วนตัว ข้อมูลลับ การบริโภคทรัพยากรของระบบ และ ฯลฯ

“ การขยายตัวของ PUP มักมาจากการติดตั้งโดยมัลแวร์อื่น เช่น โทรจันหรือแอดแวร์ โดยในกรณีดังกล่าว PUP จะทำงานเสริมมัลแวร์โดยตัดการทำงานของโปรแกรมรักษาความปลอดภัย หรือแสดงโฆษณาแก่ผู้ใช้ ” นาย Luis Corrons ผู้อำนวยการด้านเทคนิคของ PandaLabs กล่าว


มัลแวร์ที่พบบ่อย

PUP ---> MyWebSearch

PUP ---> FunWeb

PUP ---> Processor

PUP ---> HideWindow.S

PUP ---> KillApp.B

Worm ---> Bagle.HX.worm

Hacking tool ---> KillProcWin.A

PUP ---> Winfixer2005

Adware ---> AntivirGear

Adware ---> VideoActiveXObjectที่มา : Infected or Not ( http://www.infectedornot.com)
http://www.pandasecurity.com