แล้วลงมันเข้าเล่นก็ขึ้นแบบนี้ครับในภาพ


แล้วเวลาบ้างครั้งเล่นเนตก็จะขึ้นแบบนี้ครับเป็นที่อะไรหรอ
แรมหรือป่าวใส่512