ไครมีเทคนิกการบังคับ pes 2007 บ้างครับ
แล้ว การเล่นระดับสูงนี้ใช่ TOP หรือเปล่าครับ
แล้วเพิ่มระดับการเล่นอย่างไงครับ