อยากได้โปรแกรมที่วัดไฟ ของ Power Supplies อยากรู้ว่าเค้าดูกันตรงไหนด้วย ตัวไหนจ่ายไฟดี จ่ายไม่เต็ม