NMIndexSeversev.exe หลังจากลง NERO เป็นมาสองเวอร์ชั่นแหละครับ เป็นเฉพาะที่ลงเนโรอ่ะครับ (7 ก่ะเวอร์ชั่น 8) มีวิธีแก้ให้หายไม่ครับ รบกวนทีน่ะครับลำบากมากๆเลย