สวัดีครับ เพ่อน

คนที่ใช้ 8500 จี ที อยู่ ตอนนี้ ใครมี ปัญหา อะไร ไหม เเละ over กันไป ได้เท่าไร มาคุย กันครับ