ขอโปรแกรม นี้ mt21 พร้อมแคล็กด้วยครับ
เขาเรียกว่าโปรแกรม เคลียแรม หรือไม่ขอแค่ตัว แคล็ก ก็ได้
ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยครับ โพท/PM ก็ได้