ผมลงแคร็กเสร็จแล้ว คลิกเข้าไปยังไม่ทันเข้าเกมเลยก็เป็นแบบนี้ขึ้นมา
ต้องทำยังไงดีครับ

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ