ASUS A8TC ของผมมีปัญหาตอนปิดเครื่อง คือ ว่าไฟตรงปุ่ม Power มันไม่ดับต้องกดปุ่มค้างเอาไว้ถึงจะดับ ผมกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนี้นาน ๆ มันจะส่งผลไปถึง HDD หรือป่าวคับ และมีวิธ๊แก้ปัญหาอย่างไรบ้างไฟมันถึงจะดับเวลาปิดเครื่อง