หวัดดีครับ มีท่านใดเคยใช้โปรแกรมตัวนี้บ้าง ผมใคร่ขอคำแนะนำการใช้งานมันนะครับจะนำมาใช้คอนโทรลกับวิทยุชุมชน ขอบคุณครับ