ผมขอรบกวนสมาชิกทุกๆท่านหน่อยครับ นอกจากโปรแกรม SAM PARTY DJ แล้วมีตัวเลือกอย่างอื่นบ้างไหมที่จะนำมาคอนโทรลการเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์(ในการออกอากาศวิทยุชุมชน)เน้นเสียงดีและเปิดเพลงได้ต่อเนื่อง ขอบคุณครับ