ใน BIO มีให้ปรับ AM2 MODE เป็น disableไว้ ผมเป็น AMD X3600 ต้องไปเปิดเป็นenableไหมคับ
ผมใช้บอร์ดaliveอยู่