เป็น vista home prem. อะคับมันบอกค้นหาไม่พบ
ดูคะแนน experience index ก็ไม่ได้คับ.....
ช่วยด้่วยเตอะ