คือ psu ของผมไม่มีบอกว่ามันกี่วัตคับ อยากทราบว่ามีวิธีเช็คบ้างไหมคับ
ไม่มีบอกยี่ห้อ รุ่น (คือมันก็หลายปีแล้วคับ) มีแต่ผ่าน QC