เมนบอร์ด Asus A8N-SLI
VGA Winfast Geforce2 MX
VGA Video 16MB

แต่ละตัวขายได้ซักกี่ตังครับ