ผมจะลงวิสต้า แต่ตอนนี้ผมมี xp อยู่แล้ว ผมลงแบบรันบน xp ไม่ได้ ผมจึงเข้าไปรัน แบบให้ ไบออสบู้ต CD ผมก็ยังไม่เคยลงเหมือนกันนะครับ ผมเข้าไป ตรง
Test Mix : มันจะมี Basic Standard Entended เราควรเลือกอันไหนครับ
Cache : มันจะมีDefault on off เราควรเลือกอันไหน
Pass Count (0-99) : เราควรใส่เท่าไรครับ