Point Of View 7900gs อุณภูมิปกติที่60c ลองรัน3dmark06 แล้วอุณภูมิเพิ่มขึ้นที่80c
นี่ปกติหรือปล่าวครับ แล้วมีทางแก้ยังไงบ้าง