คืออยากรู้ว่ามัน up bios ให้รองรับ FSB 1333 ได้มัยครับ