พอดีผมเพิ่งได้มาอยากหาคนที่ใช้อยู่ครับ biostar 590 sli deluxe