ท่านใดอัพ รอม atomเป็น wm6 แล้วบ้างครับเป็นไงบ้าง มีปัญหาหรือเปล่า