โปรแกรมมันมีชื่อว่า Speed Gear กับ โปรแกรม Super Cleaner
มันยังไงหรอ คับ ผมไม่รู้วาใช้ยังไงใครใช้เป็นสอนหน่อย