ไม่เคย set ได้เลย ถ้าใส่สองลูกพร้อมกัน boot windows xp ไม่ได้
up bios ก็แล้ว ขึ้นจอฟ้าตลอด แต่ถ้าสับ switch เป็น sata-I หาย
อ้อ ใช้ seagate กับ western ครับ