ถ้าจะขาย cpu P 4 3.00G 630 ซื้อเมื่อ 02/07 จะขายที่เท่าไรดีครับ