ช่วยแนะนำโปรแกรม ที่สามารถช่วยเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ให้หน่อยครับ

คอบคุณมากครับ