RAM ขึ้น ไม่ครบ ครับ Hellp

มันขึ้นว่ามี 4 G แต่ การทำงานมันบอกว่าใช้ แค่ 2 อะ ครับไปเครีย ไบออส ก็ แล้วก็ ยัง ไม่ครบ อยู่ ดี

ถอดเข้า ถอดออก ก็ แล้ว

เข้ แล้ว ครับทำไง ดี