พอดีเกิดปัญหาเกียวกับ Binkw32.dll คือเข้าเกมส์ไม่ได้ครับ

คลิกเข้าเกมส์แล้วขึ้นอย่างนี้ครับ

The procedure entry point_BinkDoframeAsync@12 Could not be located in the dynamic link library binkw32.dll

กวนใจจริงครับ

ขอบคูณครับ

ป.ล Game Killing Floor