คือหลังจากถอดูฟังออกน่ะครับ

ลำโพงก็ไม่ดังอีกเลยน่ะ

ผมต้องแก้ไขยังไงครับ