ถามการอัพเดท kernel จาก 10.5.6 เป็น 10.5.8 ครับ
ใช้ไฟล์อัพเดทโหลดจาก แอปเปิล เป็นนามสกุล .dmg ก็ติดตั้งมันก็อัพเดทติดตั้งลงไป จากนั้นก็ restart กลับมาใหม่ หน้าจอดำไม่เข้าโปรแกรมเลย ค้างไปเลยครับไม่ทราบว่าวิธีการที่ถูกต้องทำอย่างไรแล้ว mb cpu vga มีผลกับ kernel ใหม่หรือเปล่า ครับทำให้อัพเดทไม่ได้ครับ