คือผมอยากรู้ว่าเสียงเป็นไงบ้าง
ใครเคยฟังบอกทีคับ มันป็น 5.1