คือจะเอาเสียงจาก sound card เข้าเครื่องเสียงทาง AV in แล้วจะต่อลำโพงสองตัวเดิมทาง AV out ลำโพงเดิม(2.1)มันจะพังไหม เสียงที่ได้จะดีกว่าเดิมเปล่า ขอบคุณครับ