จะเอารุ่นไหนดีอ่ะงับ เจอ Asrock 775Dual-VSTA มันจะเน่าละ - -
ช่วยแนะนำทีงับ