การ์ดจอ pw 3650 1จิก ddr2 128bit แรงขนาดใหน เปรียบเทียบ ได้กับการ์ดรุ่นใหนได้บ้าง
ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆๆช่วยแนะนำดว้ยครับ