จะเอาไปขายครับ แบบว่าราคาดีๆ จะขาย g41m-combo ไปประมาณ 900-1200 ครับ
เพราะสภาพ 98 เปอร์เซ็น ประกันเหลือ 2ปีกว่า เกลือบ 3 ท่านใดก็ได้ช่วยแนะนำทีครับ