กด Enter เข้า Cheat mode แล้วพิมพ์คำสั่ง

ItsLikeAJackpot = สินค้าทั้งหมดและทหารเพิ่มขึ้น 10 หน่วย


DontWantToLose = ชนะภารกิจปัจจุบัน


WhatTheHell = ความเร็ว20เท่า

ได้มาเท่านี้ครับ