ไม่ได้ทำไรมันเลย อยู่ดีๆ มันงอน(ค้าง)เอง ไม่ได้ทำไรด้วย
แถมจะออกก็ออกยาก ไม่แยมออก ใครก็ได้จัดการหน่อย