อัพเดทไฟล์

Cumulative Security Update for Internet Explorer 8 for Windows 7 for x64-based Systems (KB2416400)

size: 17.3 MB

ไม่ได้ครับ ลอง Restart แล้วหลายคร้งก็ยังไม่ได้ ลองไปโหลดจาก Microsoft มาลงก็ไม่ได้ครับ ใครมีวิธีแก้ช่วยบอกทีครับ ผมใช้ Windows 7 Ultimate 64 bit ครับ