อยากทราบรายละเอียดของ Linux Clean Os ครับ

ขอบคุณครับ