คือผมมีเล้าเตอร์ zyxel 662 แจกไอพีหัยเครืองลูก 50 เครือง แต่อยากจะทำเป็นเเบบไวเลสด้วยทำไ้ด้ป่าวครับ และทำอย่างไร