มันเพิ่งเป็นมาได้ 1-2วันนี่เองคับ คือ ถ้าผมเปิดโหลดบิท ไปซักพักเน็ตในคอมพิวเตอรืมันจะตัดไปเองคับ เรา้เตอรืก็ยังทำงานปกติ อีกเครื่องก้ใช้เน้ตได้เป็นปกติคับ แล้วก็เลย disableiocn net แล้วก็ enable ขึ่นมาให่มก็ใช้ได้ปกติ แต่ถ้าผมเริ่ม เปิด บิทซักพักเน็ตก็ตัดขึ่นเครื่องหมายตกใจ แก้ใขได้โดยวิธีเดียวคือ disable มัน สรุปมันเป็นที่อะไรคับ งงมากเลยตอนนี้