โปรแกรมที่แปลง file DVA หรือ ที่เอาไว้ดู file DVA ก็ได้ครับ
คือผมต้องการจะเอาไปดูที่เครื่องอื่นน่ะครับ
ช่วยแนะนำทีครับ