ทำไมอยู่ดีๆโปรแกรมหลายโปรแกรมมันก็เปิดไม่ได้อ่าคับ เป็นเหมือนในรูปนี้ครับ

ภาพครับ

http://image.ohozaa.com/show.php?id=...4021b5bb1d5170